FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन सम्वन्धमा । २०७९/०८० 01/04/2024 - 10:29 PDF icon लेखा परिक्षण.pdf
बजेट वक्तव्य 2080/०८१ निति तथा कार्यक्रम २०७९/०८० 06/27/2023 - 11:56 PDF icon बजेट बक्तव्य 2080 0081.pdf
१४ औं गाउँसभा तथा नीति तथा कार्यक्रम मिति २०८०/०३/१० गते प्रस्तुत गरिएको २०७९/०८० 06/25/2023 - 20:54 PDF icon १४ औं गाउँसभा.pdf
आए व्यय सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा । २०७९/०८० 06/18/2023 - 19:01 PDF icon आय व्यय 179 80.pdf
स्वास्थ्य सेवा कोटेशन प्रकासन गरिएको बारे २०७९/०८० 05/25/2023 - 20:12 PDF icon स्वास्थ्य health.pdf
लोकसेवा माग आकृति फाराम भरि पठाइएको सम्वन्धमा । २०७९/०८० 05/09/2023 - 16:13 PDF icon hima darbandi.pdf
कार्यपालिका वैठक बस्ने सम्वन्धि सूचना २०७९/०८० 05/08/2023 - 10:20 PDF icon कार्यपालिका वैठक पत्र.pdf
आ.ब. २०७९/०८० को फागुन महिनाको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा । २०७९/०८० 04/28/2023 - 14:55 PDF icon kartika_merged.pdf
शिल वन्‍दि कोटेशन माग गरिएको सूचना ।। २०७९/०८० 04/27/2023 - 02:12 PDF icon Document 2.pdf
प्रगति विवरण सम्वन्धमा ७९-८० 03/21/2023 - 14:39 PDF icon मन्त्रालय.pdf

Pages