FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्वास्थ्य सेवा कोटेशन प्रकासन गरिएको बारे

७९-८० 05/25/2023 - 20:12 PDF icon स्वास्थ्य health.pdf

लोकसेवा माग आकृति फाराम भरि पठाइएको सम्वन्धमा ।

२०७९/०८० 05/09/2023 - 16:13 PDF icon hima darbandi.pdf

कार्यपालिका वैठक बस्ने सम्वन्धि सूचना

२०७९/०८० 05/08/2023 - 10:20 PDF icon कार्यपालिका वैठक पत्र.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को फागुन महिनाको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा ।

२०७९/०८० 04/28/2023 - 14:55 PDF icon kartika_merged.pdf

शिल वन्‍दि कोटेशन माग गरिएको सूचना ।।

२०७९/०८० 04/27/2023 - 02:12 PDF icon Document 2.pdf

प्रगति विवरण सम्वन्धमा

७९-८० 03/21/2023 - 14:39 PDF icon मन्त्रालय.pdf

आए व्यय विवरण सार्वजनिक सम्वन्धमा ।

७९-८० 03/21/2023 - 14:37 PDF icon website.pdf

आय व्यय २०७८/२०७९ विवरण माघ महिनाको सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा ।

२०७९/०८० 02/15/2023 - 14:40 PDF icon आए व्य विवरण.pdf

विभिन्‍न मितिमा बसेको गाउँ कार्यपालिकाबाट रकमान्‍तर सम्वन्धि निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा ।।

२०७९/०८० 01/24/2023 - 08:06 PDF icon कार्यपालिका निर्णय_merged.pdf

आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा ।

२०७९/०८० 01/17/2023 - 22:28 PDF icon letter website.pdf

Pages