FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०७७ / ०७८ खर्चको फाटवारी

७७/७८ 11/29/2021 - 18:37 PDF icon फाटवारी.pdf

निति तथा कार्यक्रम आ.व.2078 079

७९-८० 07/19/2021 - 14:10 PDF icon निति तथा कार्यक्रम 07्8 079.pdf

हिमा गा.पा. सूचनाकाे हक सम्वन्धी एेन, २०६४ काे दफा ३ बमाेजिम

७७/७८ 12/15/2020 - 15:05 PDF icon सुचनाको हक सम्वन्धी एेन.pdf

२०७६/०७७ गाउँपालिकामा संघ प्रदेशकाे बजेट र विनियाेजन

७७/७८ 07/25/2020 - 08:03 PDF icon 076 077.pdf, PDF icon 2076 2077.pdf

बार्षिक समिक्षा 2077

७६/७७ 07/25/2020 - 06:22 PDF icon powerpoint 2077 .pdf

२०७७ र २०७८ को निति तथा कार्यत्रक्रम

७७/७८ 07/02/2020 - 12:17 PDF icon २०७७ र २०७८ को निति तथा कार्यत्रक्रम.pdf

राहत सम्वन्धि राजपत्र हिमा गाउपालिका जुम्ला COVID-19

७६/७७ 05/20/2020 - 19:12 PDF icon राहत सम्वन्धि राजपत्र हिमा गाउपालिका जुम्ला COVID-19.pdf

हिमा गाउँपालिका एम्बुलेन्स सेवा संचालन निदेर्शिका २०७७

७६/७७ 05/05/2020 - 07:14 PDF icon हिमा गाउँपालिका एम्बुलेन्स सेवा संचालन निदेर्शिका २०७७.pdf

हिमा गाउँपालिकाकाे गाँउ प्राेफाइल

७६/७७ 01/08/2020 - 17:04 PDF icon profile Hima RM.pdf

अपांग परिचयपत्र समवन्धि एेन2076

७५/७६ 05/13/2019 - 13:23 PDF icon अपांग परिचयपत्र समवन्धि एेन2076.pdf

Pages