FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

उद्योग विकास शाखाको कोटेशन माग गरिएको सम्वन्धमा ।

७९-८० 06/04/2023 - 13:41 PDF icon babar.pdf

सूरक्षित नागरिक आवास निर्माण गर्न चाहने ब्यक्तिहरूका लागि सूचना

७७/७८ 10/09/2020 - 13:42 PDF icon निवेदन.pdf

फर्म सूचिकृत दर्ता गर्ने सम्वन्धमा

७७/७८ 10/02/2020 - 13:40 PDF icon 1.pdf

जन प्रतिनिधिहरूकेा विवरण 2077

७६/७७ 05/24/2020 - 13:21 PDF icon जन प्रतिनिधिहरूकेा विवरण 2077.pdf

अा.व. २०७४/०७५ वार्षिक समिक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवार्इ कायक्रमकाे डकुमेन्ट

७४/७५ 09/19/2018 - 23:53 PDF icon 1 वितिय प्रगति.pdf

राजश्व कर तथा दस्तुर

७५/७६ 08/20/2018 - 16:39

वार्षिक खरिद याेजना २०७५/२०७६

७५/७६ 08/17/2018 - 12:19 PDF icon 2075 ,2076 bhimबार्षिक खरिद याेजना.pdf

बाषिक खरिद याेजना २०७४/२०७५

७४/७५ 08/16/2018 - 16:39 PDF icon खरिद योजना ०७४।०७५.pdf