FAQs Complain Problems

गाउँ सभाकाे बैठकमा २०७५ साल अाषाढ १० गते अाइतवार उपाध्यक्ष श्री हिमाली राेकायाले प्रस्तुत गनु भएकाे अाथिर्क वष २०७५/०७६ काे बजेट बक्तब्य

यस गाउँपालिकाकाे  नियमनत्रणालाइ स्वीकार गरी सभाकाे बैठकमा उपस्थित हुनु हुने सभाका सम्पुण सदस्यज्यु हरूलाइ िहमा गाउँपालिका, जुम्ला र मेराे बक्तिग तफबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: