FAQs Complain Problems

जग्गा नाम सारी सिफारीस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रकृया मिलाएर अाएमा साेहिदिन हुने
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
निवेदन दस्तुर रू, २५
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन, निवेदक तथा नामसारी गर्नुपर्ने व्यत्तिकाे नागरीकता - जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता मृतककाे २ वा साे भन्दा बढी हकदारहरू भएमा हकदारहरूकाे उपस्थितिमा मन्जुरीनामा, जग्गा, धनिप्रमाण पुर्जा, एकिकृत सम्पतिकर तेरेकाे रसीद, नाताप्रमाणीतकाे फाेटाेकपी अावश्यक भएमा नापी नक्सा र सम्वन्धित वडाकाे भन्दा अन्य वडाकाे हकमा स्थानियतहकाे किटानि सिफारिस पत्र वा बसाइसराइ प्रमाण पत्र